CÔNG TY

Công ty TNHH POLANI STYLE được thành lập vào tháng 12 năm 2015 với 100% vốn đầu tư từ công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam.

CÔNG TY

Công ty TNHH POLANI STYLE được thành lập vào tháng 12 năm 2015 với 100% vốn đầu tư từ công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam.

công ty

Phương Châm

Chúng tôi luôn mong muốn đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Phương Châm
Phương Châm

NGHIỆP VỤ

  • Tạo bản vẽ chi tiết cho khung đổ bê tông đường hầm và kết cấu sắt thép.
  • Xử lý các dữ liệu cắt laser có hình dạng phức tạp.
  • Dữ liệu hóa các bản vẽ bằng tay, hình ảnh.
NGHIỆP VỤ
NGHIỆP VỤ
Phương Châm
Phương Châm

Phương Châm

Chúng tôi luôn mong muốn đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

NGHIỆP VỤ
NGHIỆP VỤ

NGHIỆP VỤ

  • Tạo bản vẽ chi tiết cho khung đổ bê tông đường hầm và kết cấu sắt thép.
  • Xử lý các dữ liệu cắt laser có hình dạng phức tạp.
  • Dữ liệu hóa các bản vẽ bằng tay, hình ảnh.
NGHIỆP VỤ
NGHIỆP VỤ