Sản Phẩm

Nghiệp vụ dữ liệu hóa các bản vẽ bằng tay, hình ảnh

Từ bản vẽ thiết kế tổng thể, triển khai thành bản vẽ lắp ráp các kết cấu.

 

dssdxcxcxsd

 

Kiểm tra tính hợp lý và sự va chạm giữa các chi tiết trong kết cấu.

Kiểm tra các mối lắp ghép và sự liên kết giữa các chi tiết với nhau.

Xác nhận mối liên quan giữa hàng ngàn chi tiết khác nhau, đảm bảo kết cấu khi hoàn thành và lắp ráp sẽ thoả mãn sự mong đợi của khách hàng.

Từ bản vẽ lắp ráp triển khai thành các bản vẽ chi tiết cụ thể, phục vụ cho quá trình gia công sản phẩm một cách chính xác và đảm bảo chất lượng.

 

banMau3  banMau4

banMau4

Ghi các thông số kích thước, chỉ thị các thông số kỹ thuật cho chi tiết

 

banMau5

Liệt kê các vật liệu cần thiết cấu thành nên chi tiết (liệt kê cụ thể kích thước vật liệu, số lượng, phương pháp gia công, khối lượng…) 。

 

banMau6banMau7

 

Sản phẩm hoàn thành