Sản Phẩm

Nghiệp vụ triển khai bản vẽ chi tiết cho kết cấu sắt thép

Dựa vào bản vẽ cấu tạo cơ bản, các dữ liệu tính toán thiết kế và các tài liệu chỉ thị kèm theo tạo ra các bản vẽ chi tiết như dầm cầu, sàn thao tác đi lại kiểm tra, hệ thống thoát nước, tấm sàn cầu, hệ thống co giãn tiếp nối cầu… Tạo các dữ liệu chỉ thị vật liệu, thống kê số lượng vật liệu, tính toán diện tích sơn…

cauDuong1cauDuong2cauDuong3